islam banyak

Islam itu Satu atau Banyak?

Ada hadits Nabi yang menganjurkan kepada kita umat Islam untuk senantiasa merujuk kepada al- Quran dan al-Hadis dalam segala permasalahan yang ada terutama yang terkait dengan permasalahan agama dan keagamaan. Dengan pedoman ini mestinya tidak ada perbedaan pandangan di dalam Islam mengenai hal-hal yang terkait dengan permasalahan agama dan keagamaan. Namun dalam kenyataannya mengapa kita berbeda? Islam itu satu atau banyak?Atau dengan bahasa lain kebenaran itu satu atau lebih dari satu?