Bahasa Arab

Abu Al Aswad (Pengarang Ilmu Nahwu)

Nama aslinya yang paling terkenal adalah Zhalim bin Amr, beliau sering dikenal atau dipanggil dengan Abu Al Aswad Ad Du’ali rahimahullah, ada pula yang mengatakan Ad Dili, Al Allamah, Al Fadhil, Qadhi Bashrah. Beliau rahimahullah dilahirkan pada masa kenabian.

Bahasa Arab di ambang Kepunahan

bahasa arab

Jika al-Quran tidak berbahasa Arab dan Nabi Muhammad saw bukan orang Arab, barangkali kini bahasa Arab sudah punah. Keindahan bahasa Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam jelas menjadi kekuatan paling urgen dalam menjaga eksistensi bahasa Arab. Tanpa janji Allah yang akan terus melestarikan keutuhan al-Quran termasuk juga bahasanya, jelas hari ini bahasa Arab hanya tinggal kenangan belaka.